Tjänster

Vi erbjuder också en del övriga tjänster:

     • Utveckling av DTDer och Style-sheets (CSS, XSL, XSLT)

     • Konsultation och utbildning om elektronisk publisering, digitalisering
       och effektivisering av datahentering.

 

© AutoText 2007