OCR

AutoText använder program för den automatiska överföringen från papper till digital text. I processen skapas en del fel och för att ringa in dessa använder vi oss av automatisk felmönsterkontroll och korrekturläsning. Som ett sista steg är det alltid en medarbetare som går igenom texten för att försäkra sig om dess kvalitet. För oss är kvaliteten det absolut viktigaste målet.

Materialet vi levererar är nästan felfritt (99,995 %) vilket motsvarar ett tecken per 20 000. Faktum är att vi oftast rättar fler fel i originalet än de vi själva skapar i processen. I flera fall har redan informationsinnehavaren materialet i något digitalt format men det brukar ändå löna sig att skanna in det. Vilken var den senaste versionen som motsvarar trycket? Saknas något i den elektroniska versionen? Gjordes det ändringar precis innan tryck som inte är med?

 

 

© AutoText 2007