Datakonvertering

I de fall informationsägaren är säker på att man funnit rätt fil utför vi självklart konverteringar från ett digitalt format till ett annat. Detta kan vara nödvändigt om man t ex tidigare arbetat i ett ombrytningsformat och nu ska byta till ett annat.

Vissa format lämpar sig inte till konvertering pga komplexiteten. I dessa fall är det mer ekonomiskt att skanna in texten.

Vi konverterar nästan alla filformat till nya format. Många kunder har dessutom egna format som vi konverterar till eller från.

Det konverterade digitala formatet levereras kodat och formaterat till kunden. Många av våra kunder får materialet direkt utlagt på en Internet- eller Intranet-server. Allt för att spara tid och pengar.

 

© AutoText 2007