Datafångst

Tjänster och arbetsgång
AutoText är med 30 års erfarenhet ett av de ledande företagen i Europa inom detta område. AutoText skannar och konverterar text. Materialet kan bestå av löptext, avancerade tabeller, matematiska former osv.

Vi levererar data i det format som är lämpligast för vidare produktion/bearbetning vare sig det handlar om sättning, skapande av elektroniska böcker, PDFer, interna systemformat eller något annat.

Skanning av tryckt material
Vi skannar allt tryckt material såsom böcker, artiklar, tidningar, tidskrifter, domar, lagtext, manualer, broschyrer, ekonomisk information osv. Det kan vara nytt eller gammalt. Tryckt eller maskinskrivet.

 

© AutoText 2007